Det existerar fortfarande flera myter kring papper och tryck i Norden och Europa

I en omfattande rapport har Two Sides frågat 6.000 européer (varav 1.500 är nordbor) om deras föreställningar kring skog och papper. Undersökningen visar att Two Sides Arbete gett resultat, men att vi fortfarande har en lång väg att gå. Några av nyckeltalen från undersökningen: 60 procent tror att skogen krymper, när skogen i själva verket växer. Endast 1 av…

Read More

Elektronisk kommunikation versus papper

Elektronisk kommunikation är miljövänligare än tryck och papper? ”Papperslöst”, ”tänk grönt” och ”spara träd” är vanliga ledmotiv idag när många företag och myndigheter uppmuntrar sina kunder och anställda att gå över till elektroniska transaktioner eller elektronisk kommunikation. Men är dessa uppmaningar till hjälp för miljön – oavsett fakta? Kampanjer som syftar till att eliminera användningen av papper fokuseras ofta…

Read More