Det existerar fortfarande flera myter kring papper och tryck i Norden och Europa

I en omfattande rapport har Two Sides frågat 6.000 européer (varav 1.500 är nordbor) om deras föreställningar kring skog och papper. Undersökningen visar att Two Sides Arbete gett resultat, men att vi fortfarande har en lång väg att gå.

Några av nyckeltalen från undersökningen:

  • 60 procent tror att skogen krymper, när skogen i själva verket växer.
  • Endast 1 av 5 tror att återvinningsgraden av papper överstiger 60 procent, när den i själva verket ligger på 72 procent.
  • 69 procent tycker att en fysisk bok är det bästa sättet att läsa på.
  • Trä är den naturprodukt som anses mest hållbar av konsumenten, tätt följ av glas och papper. Längst ner på listan kommer plast.

Är papperstillverkning en av vår tids stora miljöbovar?

En av de mer allvarliga missuppfattningarna som existerar hos 25 procent av de tillfrågade är att papperstillverkning tillhör en av de större anledningarna till utsläppen av växthusgaser!

Men faktum är att papper- och massaindustrin är den industri som både använder och tillverkar mest förnybar energi i EU. Vidare så har industrien sänkt sina koldioxidutsläpp med 25 procent mellan 2005 och 2017, till skillnad från många andra industrier där utsläppen fortsätter att öka.

Källa: http://www.se.twosides.info

Läs hela rapporten om hur européer ser på papper och det tryckta mediet