Elektronisk kommunikation versus papper

Elektronisk kommunikation är miljövänligare än tryck och papper?

”Papperslöst”, ”tänk grönt” och ”spara träd” är vanliga ledmotiv idag när många företag och myndigheter uppmuntrar sina kunder och anställda att gå över till elektroniska transaktioner eller elektronisk kommunikation.

Men är dessa uppmaningar till hjälp för miljön – oavsett fakta?

Kampanjer som syftar till att eliminera användningen av papper fokuseras ofta kring en enda egenskap, och tar inte hänsyn till varje steg både i papperets livscykel och i online-metoderna. Organisationer som verkligen vill göra ansvarsfulla miljöval bör grunda dem på saklig, verifierbar information.

Viktigt är också kundernas preferenser och åtkomsten till nätet. Istället för att fråga vad som är bättre – pappers- eller elektronisk kommunikation – bör vi tänka ”livscykel” för att ta reda på vilken kombination av dessa två som ger minst inverkan på miljön, samtidigt som den uppfyller sociala och ekonomiska behov.

”Med en lästid på 30 minuter per dag har en webbaserad tidning i allmänhet samma miljöpåverkan som en papperstidning.”

Swedish Royal Institute for Technology, Moberg et al, 2007

När man tar hänsyn till att tryck och papper baseras på trä, en naturlig och förnyelsebar resurs, och att mer än 70 % av allt tryck och papper återvinns i Europa för att sedan återanvändas, kan tryck och papper mycket väl vara det hållbara kommunikationssättet i en multimedial värld.

· Elektroniskt avfall är nu den snabbast växande beståndsdelen i samhällets totala avfallsmängd
· Mängden elektroniska produkter som avyttras globalt har nyligen skjutit i höjden och genererar 20-50 miljoner ton e-avfall varje år.
· I Europa ökar e-avfallet med 3-5 % årligen, nästan 3 ggr snabbare än den totala avfallsmängden

Greenpeace,
The e-waste problem, 2013

Problemet med marknadsföringsstrategin Greenwashing
I november 2010 genomförde Two Sides en undersökning i Storbritannien, där det visade sig att 43 % av bankerna, 70 % av de allmännyttiga företagen och 30 % av telekomföretagen använde sig av ej underbyggda påståenden som ”grönt” och ”e-fakturor är bättre för miljön”. Efter Two Sides granskning togs 82 % av dessa ”grönmålnings-/gröntvättnings”-meddelanden bort eller rättades till.

Greenwashing måste ifrågasättas varhelst det förekommer.

Inget slår tryck och papper när det gäller flexibilitet, genomslagskraft och hållbarhet – från tidningar till tidskrifter och från fotokopior till broschyrer. När det gäller papper kan man verkligen tala om att det alltid finns ”Två Sidor” av saken och du kan tryggt fortsätta använda papper. Det tillverkas av förnyelsebara resurser, kan återvinnas och produceras av en miljömedveten bransch, vare framtid är beroende av att det planteras fler träd än vad som konsumeras – och som ständigt arbetar för att förbättra standarderna i hela distributionskedjan.

Den här broschyren kan bara skrapa på ytan när det gäller allt som innefattar ansvarsfull användning av papper, tryck och emballage. På Two Sides webbplats finns fler fakta om vår bransch och där kan du också lära dig mer om produktion och konsumtion av papper och dess inverkan på miljön.

”Skogsbruk, papper och emballering är bland de mest hållbara produktkedjorna som finns.”

CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers

Källa: http://www.se.twosides.info